Mănăstirea Negru Vodă, (AG-II-a-A-13547)

Câmpulung, jud. Argeş

Releveu Rv.097

Planșa: Rv.097.01 Ansamblu: Plan de situație

Cod vechi
8
An
1928
Scară
1m=0,0025m
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.02 Biserica domnească „Adormirea Maicii Domnului”": Detaliu ușă, Detaliu fereastră, Detaliu disc, Detaliu rozetă

Cod vechi
11
An
1928
Scară
1:5, 1:10, 1:4
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.03 Turn clopotniță: Planuri - Parter, Etaj 1, Etaj 2, Etaj 3

Cod vechi
12
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.04 Turn clopotniță: Secțiune longitudinală

Cod vechi
13
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.05 Turn clopotniță: Plan etaj 4, Plan acoperiș

Cod vechi
14
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.06 Turn clopotniță: Fațadă laterală

Cod vechi
15
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.07 Turn clopotniță: Fațadă principală

Cod vechi
16
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.08 Turn clopotniță: Secțiune transversală

Cod vechi
17
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.09 Turn clopotniță: Perspectivă

Cod vechi
10
An
1928
Scară
Tehn. realizare
Pastel
Reprezentare
color
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.10 Casa domnească: Fațadă nord

Cod vechi
1
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.11 Casa domnească: Secțiune D-C

Cod vechi
2
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.12 Casa domnească: Plan pivnițe

Cod vechi
3
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.13 Casa domnească: Plan parter

Cod vechi
4
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.14 Casa domnească: Fațadă sud

Cod vechi
5
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.15 Casa domnească: Secțiune A-B

Cod vechi
6
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.16 Casa domnească: Fațadă est

Cod vechi
7
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
V. Alexandersson

Planșa: Rv.097.17 Casa domnească: Perspectivă dinspre NE

Cod vechi
9
An
1928
Scară
Tehn. realizare
Pastel
Reprezentare
color
Autor
V. Alexandersson

Releveu Rv.137

Planșa: Rv.137.01 Mănăstirea Negru Vodă: Plan de situație - Copertă

Cod vechi
R 944 / P 1
An
1961
Scară
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.02 Ansamblul Bisericii catolice "Sf. Iacob" - Bărăția: Turn clopotniţă - Fațadă principală, Plan

Cod vechi
R 944 / P1
An
1961
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.04 Mănăstirea Negru Vodă - Casa domnească/arhierească: Fațadă principală, Secțiune longitudinală, Plan

Cod vechi
R 944/ P ?
An
1961
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.05 Ansamblul Bisericii catolice "Sf. Iacob" - Bărăția: Turn clopotniţă - Fațadă laterală, Plan parter, Plan nivel 1, Plan nivel 2, Plan nivel 3, Secțiune, Secțiuni parter

Cod vechi
R 944 / P ?
An
1961
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.06 Mănăstirea Negru Vodă: Plan de situaţie

Cod vechi
R 944 / ?
An
1961
Scară
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.07 Mănăstirea Negru Vodă - Casa domnească/arhierească: Fațadă posterioară, Fațadă laterală, Secșiune transversală

Cod vechi
R 944 / ?
An
1961
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.08 Mănăstirea Negru Vodă - Casa domnească/arhierească: Fațadă posterioară - detalii ancadramente interior si exterior

Cod vechi
R 944 / ?
An
1961
Scară
1:10
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.09 Mănăstirea Negru Vodă - Casa domnească/arhierească: Detalii Ancadramente - vedere, plan, secțiune

Cod vechi
R 944 / ?
An
1961
Scară
1:10
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.10 Mănăstirea Negru Vodă - Casa domnească/arhierească: Detalii ancadramente ferestre

Cod vechi
R 944 / ?
An
1961
Scară
1:5
Tehn. realizare
tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.11 Mănăstirea Negru Vodă - Turn clopotniţă: Portal intrare

Cod vechi
R 944 / ?
An
1961
Scară
1:5
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.12 Mănăstirea Negru Vodă - Casa egumenească: Fațadă interioară incintă, Plan parter

Cod vechi
R 944 / P ?
An
1961
Scară
1:100
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.13 Mănăstirea Negru Vodă - Turn clopotniță: secțiune

Cod vechi
R 944 / P ?
An
1961
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.14 Mănăstirea Negru Vodă - Casa egumenească: Fațadă exterioară incintă, Plan etaj

Cod vechi
R 944 / P ?
An
1961
Scară
1.100
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.15 Mănăstirea Negru Vodă - Casa domnească/arhierească: Fațadă laterală, Plan etaj

Cod vechi
R 944 / P ?
An
1961
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.16 Mănăstirea Negru Vodă - Turn clopotniță: Plan parter, Plan nivel 1, Plan nivel 2, Plan nivel 3, Secțiuni parter

Cod vechi
R 944 / P ?
An
1961
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.17 Mănăstirea Negru Vodă - Turn clopotniță: Fațadă interioară incintă

Cod vechi
R 944 / P ?
An
1961
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.18 Mănăstirea Negru Vodă: Desfășurare sud, Desfășurare vest interior incintă, Desfășurare vest exterior incintă

Cod vechi
R 944 / P ?
An
1961
Scară
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.19 Mănăstirea Negru Vodă - Casa domnească/arhierească: Plan etaj, Secțiuni interioare etaj

Cod vechi
R 944 / P ?
An
1961
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.20 Mănăstirea Negru Vodă - Casa egumenească: Plan etaj, Secțiuni interioare etaj

Cod vechi
R 944 / P ?
An
1961
Scară
1:50
Tehn. realizare
tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Planșa: Rv.137.21 Mănăstirea Negru Vodă - Casa egumenească: Fațade laterale, Secțiuni transversale; Casa domnească/arhierească: Fațade laterale

Cod vechi
-
An
1961
Scară
Tehn. realizare
tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
A. Achimescu, C. Bancila, V. Constantinescu, Gh. Hereș, R Ieremia, I. Papina, L. Ștefania

Releveu Rv.511

Planșa: Rv.511.01 Mănăstirea Negru Vodă - Casa egumenească: Perspectivă

Cod vechi
1
An
1939
Scară
Tehn. realizare
Laviu
Reprezentare
alb-negru
Autor
Radu Berindei