Fosta mănăstire Brebu, (PH-II-a-A-16375)

sat Brebu Mănăstirei, comuna Brebu, jud. Prahova

Releveu Rv.132

Planșa: Rv.132.01 Biserica "Sf. Mihail și Gavriil”": Secțiune

Cod vechi
R 126 / P1
An
1929
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
I. Boceanu

Planșa: Rv.132.02 Biserica "Sf. Mihail și Gavriil”": Secțiune longitudinală

Cod vechi
R 126 / P2
An
1929
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
I. Boceanu

Planșa: Rv.132.03 Biserica "Sf. Mihail și Gavriil”": Fațadă principală

Cod vechi
R 126 / P3
An
1929
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
I. Boceanu

Planșa: Rv.132.04 Biserica "Sf. Mihail și Gavriil”": Fațadă laterală

Cod vechi
R 126 / P4
An
1929
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
I. Boceanu

Planșa: Rv.132.05 Clopotniță: Secțiune

Cod vechi
R 126 / P5
An
1929
Scară
1:50
Tehn. realizare
Reprezentare
color
Autor
I. Boceanu

Planșa: Rv.132.06 Clopotniță: Fațadă

Cod vechi
R 126 / P8
An
1929
Scară
1:50
Tehn. realizare
Acuarelă
Reprezentare
color
Autor
I. Boceanu

Planșa: Rv.132.07 Biserica "Sf. Mihail și Gavriil”": Detalii - ușă de intrare, fereastră

Cod vechi
R 126 / P9
An
1929
Scară
1:10
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
I. Boceanu

Planșa: Rv.132.08 Ansamblu: Plan de situație

Cod vechi
R 126 / 10
An
1929
Scară
1:200
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
I. Boceanu

Planșa: Rv.132.09 Clopotniță: Plan parter, Plan pod I, Pln pod II, Plan pod III

Cod vechi
R 126 / 11
An
1929
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
I. Boceanu

Planșa: Rv.132.10 Biserica "Sf. Mihail și Gavriil”": Plan parter

Cod vechi
R 126 / 12
An
1929
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
I. Boceanu

Planșa: Rv.132.11 Biserica "Sf. Mihail și Gavriil”": Perspectivă

Cod vechi
R 126 / ?
An
1929
Scară
Tehn. realizare
Acuarelă
Reprezentare
color
Autor
I. Boceanu

Planșa: Rv.132.12 Casele domnești, secțiuni

Cod vechi
R 126 / Pl. 6
An
1929
Scară
1:50
Tehn. realizare
tuș
Reprezentare
color
Autor
I. Boceanu
Planșe în lucru.

Planșa: Rv.132.13 Casele domnești, planul pivnițelor

Cod vechi
R 126 / Pl. 6
An
1929
Scară
1:50
Tehn. realizare
tuș
Reprezentare
color
Autor
I. Boceanu
Planșe în lucru.

Releveu Rv.134

Planșa: Rv.134.01 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Secțiune longitudinală

Cod vechi
R 301 / P 4
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
monocrom/alb-negru
Autor
Aurelia Burcescu

Planșa: Rv.134.02 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Secțiune prin naos, Fațadă Vest

Cod vechi
R 301 / P 6
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
monocrom/alb-negru
Autor
Aurelia Burcescu

Planșa: Rv.134.03 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Fațadă Nord, Faţadă Est

Cod vechi
R 301 / P 5
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
tuș
Reprezentare
monocrom
Autor
Aurelia Burcescu

Planșa: Rv.134.04 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Detaliu uşă

Cod vechi
R 301 / P 9
An
-
Scară
1:30
Tehn. realizare
acuarelă
Reprezentare
monocrom
Autor
Aurelia Burcescu

Planșa: Rv.134.05 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Detalii ferestre

Cod vechi
R 301 / P 7
An
-
Scară
1:25
Tehn. realizare
tuș, acuarelă
Reprezentare
monocrom
Autor
Aurelia Burcescu

Planșa: Rv.134.06 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Secțiuni transversale prin cele două intrări ale pronaosului

Cod vechi
R 301 / P 2
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
monocrom
Autor
Aurelia Burcescu

Planșa: Rv.134.07 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Detaliu

Cod vechi
R 301 / P 10
An
-
Scară
Tehn. realizare
acuarelă
Reprezentare
monocrom
Autor
Aurelia Burcescu

Planșa: Rv.134.08 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Plan, Plan bolţi, Plan triangulaţii

Cod vechi
R 301 / P 3
An
-
Scară
1:50, 1:100
Tehn. realizare
tuș
Reprezentare
monocrom
Autor
Aurelia Burcescu

Planșa: Rv.134.09 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Detaliu faţadă

Cod vechi
R 301 / P 1
An
-
Scară
1:10
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
monocrom
Autor
Aurelia Burcescu

Releveu Rv.135

Planșa: Rv.135.01 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Perspective - perspectivă exterioară, stâlp pronaos, fereastră pronaos, zid exterior

Cod vechi
R 312 / P 6
An
-
Scară
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.02 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Secțiune prin pronaos, Secţiune longitudinală, Secţiune prin turlele pronaosului, Secţiune prin naos

Cod vechi
R 312 / P 9
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
monocrom
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.03 Ruine chilii: Planuri pivniţe mănăstire, Secţiuni longitudinale, Secţiune transversală, Detaliu de fereastră, nişă, arcadă

Cod vechi
R 312 / P 7
An
-
Scară
1:50,
Tehn. realizare
tuș
Reprezentare
monocrom
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.04 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Detaliu uşă, fereastră

Cod vechi
R 312 / P ?
An
-
Scară
Tehn. realizare
acuarelă
Reprezentare
monocrom
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.05 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Fațadă Nord, Faţadă Est, Faţadă Vest

Cod vechi
R 312 / P 10
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.06 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Detaliu faţadă, Zid incintă: Detaliu uşă

Cod vechi
R 312 / P 11
An
-
Scară
1:20, 1:10
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.07 Turn clopotniţă: Detalii diferite forme cărămidă, Detaliu de cornişă uşă, Detaliu ferestre, Secțiuni

Cod vechi
R 312 / P 14
An
-
Scară
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
monocrom
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.08 Ansamblu: Perspective turn clopotniţă, fereastră, pivniţă, biserică

Cod vechi
R 312 / P 5
An
-
Scară
Tehn. realizare
tuș, creion
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.09 Turn clopotniţă: Plan la nivelul arcadelor, Plan la nivelul boltei, Plan la nivelul primului rând de ocnite

Cod vechi
R 312 / P 15
An
-
Scară
Tehn. realizare
tuș, acuarelă
Reprezentare
monocrom
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.10 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Plan, Plan bolţi, Detaliu pisanie

Cod vechi
R 312 / P 3
An
-
Scară
1:50, ?
Tehn. realizare
acuarelă
Reprezentare
monocrom
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.11 Turn clopotniţă: Fațade

Cod vechi
R 312 / P 4
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
tuș, acuarelă
Reprezentare
color
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.12 Zid incintă: Vedere sud, Vedere vest, Detaliu firidă zid

Cod vechi
R 312 / P 2
An
-
Scară
1:50, ?
Tehn. realizare
acuarelă
Reprezentare
color
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.13 Ansamblu: Perspectivă biserică, Perspectivă turn clopotniţă

Cod vechi
R 312 / P 16
An
-
Scară
Tehn. realizare
acuarelă
Reprezentare
color
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.14 Zid incintă: Perspective - Detaliu uşă parc, Detaiu firidă zid vest, detaliu zid vest, Detaliu fereastră pivniţă

Cod vechi
R 312 / P 17
An
-
Scară
Tehn. realizare
acuarelă
Reprezentare
color
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.15 Biserica "Sf. Mihail şi Gavriil”": Perspectivă şi detaliu stâlpi şi arcade pronaos, Detaliu cadelabru lemn, Detalii uşi, Detaliu balama uşă,

Cod vechi
R 312 / P 1
An
-
Scară
Tehn. realizare
acuarelă
Reprezentare
color
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Planșa: Rv.135.16 Ansamblu: Plan situație

Cod vechi
R 312 / P 16
An
-
Scară
Tehn. realizare
acuarelă
Reprezentare
color
Autor
Greta Leny, Cella Iliescu

Harta

Harta