Mănăstirea Cobia, (DB-II-a-A-17572)

sat Mănăstirea, comuna Cobia, jud. Dâmbovița

Releveu Rv.098

Planșa: Rv.098.01 Biserica "Sf. Nicolae”": Detaliu ușă

Cod vechi
R 121 / P 10
An
1928
Scară
Tehn. realizare
Grafit
Reprezentare
alb-negru
Autor
Emil ?

Planșa: Rv.098.02 Biserica "Sf. Nicolae”": Detaliu ușă

Cod vechi
R 121 / P 11
An
1928
Scară
Tehn. realizare
Grafit
Reprezentare
alb-negru
Autor
Emil ?

Planșa: Rv.098.03 Biserica "Sf. Nicolae”": Secțiune longitudinală, Turn clopotniţă: Secţiune

Cod vechi
R 121 / P 4
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
Emil ?

Planșa: Rv.098.04 Casa egumenică: Vedere, Turn clopotniţă: Vedere

Cod vechi
R 121 / P 14
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
Emil ?

Planșa: Rv.098.05 Biserica "Sf. Nicolae”", Casa egumenică: Secțiuni transversale

Cod vechi
R 121 / P 1
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
Emil ?

Planșa: Rv.098.06 Biserica "Sf. Nicolae”": Fațadă Principală

Cod vechi
R 121 / P 3
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș colorat
Reprezentare
color
Autor
Emil ?

Planșa: Rv.098.07 Biserica "Sf. Nicolae”": Plan

Cod vechi
R 121 / P 3
An
1928
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
Emil ?

Planșa: Rv.098.08 Biserica "Sf. Nicolae”": Fațadă Laterală

Cod vechi
R 121 / P ?
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color
Autor
-

Releveu Rv.125

Planșa: Rv.125.01 Biserica "Sf. Nicolae”": Secțiune transversală, Secţiune longitudinală, Plan de situație

Cod vechi
R 473 / P 1
An
1945
Scară
1:50, 1:200
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
Iuliu Paraschivu

Planșa: Rv.125.02 Biserica "Sf. Nicolae”": Detaliu intrare fațadă principală

Cod vechi
R 473 / P 5
An
1945
Scară
1:5
Tehn. realizare
Tuș, Acuarelă
Reprezentare
color
Autor
Iuliu Paraschivu

Releveu Rv.126

Planșa: Rv.126.01 Biserica "Sf. Nicolae”": Perspective

Cod vechi
R 443 / P 4
An
1944
Scară
Tehn. realizare
Tuș, Acuarelă
Reprezentare
color
Autor
Gh. D. Caramuzi

Planșa: Rv.126.02 Biserica "Sf. Nicolae”": Fatadă Vest, Faţadă Est, Faţadă Sud, Faţadă Nord

Cod vechi
R 443 / P 5
An
1944
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș, Laviu
Reprezentare
color
Autor
Gh. D. Caramuzi

Planșa: Rv.126.03 Biserica "Sf. Nicolae”": Detaliu fațadă

Cod vechi
R 443 / P ?
An
1944
Scară
1:10
Tehn. realizare
Tuș, Acuarelă
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
Gh. D. Caramuzi

Planșa: Rv.126.04 Biserica "Sf. Nicolae”": Detaliu fațadă

Cod vechi
R 443 / P ?
An
1944
Scară
1:5
Tehn. realizare
Tuș, Acuarelă
Reprezentare
color
Autor
Gh. D. Caramuzi

Planșa: Rv.126.05 Biserica "Sf. Nicolae”": Secțiune prin naos, Secţiune longitudinală, Secţiune prin pronaos

Cod vechi
R 443 / P 6
An
1944
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
Gh. D. Caramuzi

Releveu Rv.127

Planșa: Rv.127.01 Biserica "Sf. Nicolae”": Secțiune transversală, Fațadă posterioară

Cod vechi
R ?
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
-

Planșa: Rv.127.02 Ansamblu: Plan

Cod vechi
R ?
An
-
Scară
1:100
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
-

Releveu Rv.128

Planșa: Rv.128.01 Biserica "Sf. Nicolae”": Fațadă Vest, Faţadă Est, Fațadă Nord

Cod vechi
R ?
An
cca 1960 (v. R941, Tocitu S.)
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
Popa Victor, Pușcariu Cristina, Tocitu Sandra, Rădulescu Ruxandra

Planșa: Rv.128.02 Biserica "Sf. Nicolae”": Fațadă Vest, Faţadă Est, Fațadă Nord

Cod vechi
R ?
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
Popa Victor, Pușcariu Cristina, Tocitu Sandra, Rădulescu Ruxandra

Planșa: Rv.128.03 Biserica "Sf. Nicolae”": Secţiuni prin pronaos, Planul bolților

Cod vechi
R ?
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
Popa Victor, Pușcariu Cristina, Tocitu Sandra, Rădulescu Ruxandra

Planșa: Rv.128.04 Biserica "Sf. Nicolae”": Secțiune prin naos, Secţiune prin pronaos, Secţiune longitudinală

Cod vechi
R ?
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș, Laviu
Reprezentare
alb-negru
Autor
Popa Victor, Pușcariu Cristina, Tocitu Sandra, Rădulescu Ruxandra

Planșa: Rv.128.05 Biserica "Sf. Nicolae”": Fațadă Nord, Plan acoperiș

Cod vechi
R ?
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș, Laviu
Reprezentare
alb-negru
Autor
Popa Victor, Pușcariu Cristina, Tocitu Sandra, Rădulescu Ruxandra

Planșa: Rv.128.06 Biserica "Sf. Nicolae”": Detalii uși împăratești

Cod vechi
R ?
An
-
Scară
1:2
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
Popa Victor, Pușcariu Cristina, Tocitu Sandra, Rădulescu Ruxandra

Planșa: Rv.128.07 Biserica "Sf. Nicolae”": Faţadă Sud, Plan de situație

Cod vechi
R ?
An
-
Scară
1:50, 1:500
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
Popa Victor, Pușcariu Cristina, Tocitu Sandra, Rădulescu Ruxandra

Planșa: Rv.128.08 Biserica "Sf. Nicolae”": Secțiune prin naos, Secţiune prin pronaos, Secţiune longitudinală

Cod vechi
R ?
An
-
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
color/alb-negru
Autor
Popa Victor, Pușcariu Cristina, Tocitu Sandra, Rădulescu Ruxandra

Harta

Harta