Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Dealu Frumos, (SB-II-a-A-12378)

sat Dealu Frumos, comuna Merghindeal, jud. Sibiu

Releveu Rv.551

Planșa: Rv.551.01 Detaliu

Cod vechi
-
An
1953
Scară
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
Budișteanu Alex, Dumitrescu Elis, Trifu Niculae, Radulescu Grațiela, Popescu Lucian, Viehman Eugen

Planșa: Rv.551.02 Fațada de est- biserică

Cod vechi
-
An
1953
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
Budișteanu Alex, Dumitrescu Elis, Trifu Niculae, Radulescu Grațiela, Popescu Lucian, Viehman Eugen

Planșa: Rv.551.03 Planul incintei- parter

Cod vechi
-
An
1953
Scară
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
Budișteanu Alex, Dumitrescu Elis, Trifu Niculae, Radulescu Grațiela, Popescu Lucian, Viehman Eugen

Planșa: Rv.551.04 Perspectiva bisericii întărite

Cod vechi
-
An
1953
Scară
Tehn. realizare
Tuș si acuarela
Reprezentare
alb-negru
Autor
Budișteanu Alex, Dumitrescu Elis, Trifu Niculae, Radulescu Grațiela, Popescu Lucian, Viehman Eugen

Planșa: Rv.551.05 Fațada de nord- biserică

Cod vechi
-
An
1953
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
Budișteanu Alex, Dumitrescu Elis, Trifu Niculae, Radulescu Grațiela, Popescu Lucian, Viehman Eugen

Planșa: Rv.551.06 Ușă intrare est. Capitel romanic

Cod vechi
-
An
1953
Scară
1:2 și 1:5
Tehn. realizare
Tuș
Reprezentare
alb-negru
Autor
Budișteanu Alex, Dumitrescu Elis, Trifu Niculae, Radulescu Grațiela, Popescu Lucian, Viehman Eugen

Planșa: Rv.551.07 Perspective. Plan de situație

Cod vechi
-
An
1953
Scară
Tehn. realizare
Țus și acuarelă
Reprezentare
alb-negru
Autor
Budișteanu Alex, Dumitrescu Elis, Trifu Niculae, Radulescu Grațiela, Popescu Lucian, Viehman Eugen

Harta

Harta