Biserica „Adormirea Maicii Domnului”” (Strâmbeanu), (DB-II-m-A-17645)

sat Pitaru, comuna Potlogi, jud. Dâmbovița

Releveu Rv.006

Planșa: Rv.006.01 Fațada est

Cod vechi
1
An
1921
Scară
1:50
Tehn. realizare
Acuarelă, creion
Reprezentare
color
Autor
Davis Michelschi/O. Michelsohn (?)

Planșa: Rv.006.02 Fațada laterală, Fațada posterioară

Cod vechi
2
An
1921
Scară
1:50
Tehn. realizare
Acuarelă, creion
Reprezentare
color
Autor
Davis Michelschi/O. Michelsohn (?)

Planșa: Rv.006.03 Plan parter, Bolțile

Cod vechi
3
An
1921
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș/peniță, aerograf
Reprezentare
color
Autor
Davis Michelschi/O. Michelsohn (?)

Planșa: Rv.006.04 Secțiune longitudinală

Cod vechi
4
An
1921
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș/peniță, aerograf
Reprezentare
color
Autor
Davis Michelschi/O. Michelsohn (?)

Planșa: Rv.006.05 Perspectivă

Cod vechi
5
An
1921
Scară
Tehn. realizare
Cărbune
Reprezentare
alb-negru
Autor
Davis Michelschi/O. Michelsohn (?)

Planșa: Rv.006.06 Plan acoperiș

Cod vechi
6
An
1921
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș/peniță, aerograf
Reprezentare
color
Autor
Davis Michelschi/O. Michelsohn (?)

Planșa: Rv.006.07 Perspectivă aeriană

Cod vechi
7
An
1921
Scară
Tehn. realizare
Pastel, creion
Reprezentare
color
Autor
Davis Michelschi/O. Michelsohn (?)

Planșa: Rv.006.08 Secțiune transversală prin naos

Cod vechi
8
An
1921
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș/peniță, aerograf
Reprezentare
color
Autor
Davis Michelschi/O. Michelsohn (?)

Planșa: Rv.006.09 Detalii

Cod vechi
9
An
1921
Scară
1:10
Tehn. realizare
Tuș/peniță, creion
Reprezentare
color
Autor
Davis Michelschi/O. Michelsohn (?)

Releveu Rv.007

Planșa: Rv.007.01 Planul învelitorii

Cod vechi
6
An
1926
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș/peniță
Reprezentare
color
Autor
Maria Secăreanu

Planșa: Rv.007.02 Fațada principală

Cod vechi
8
An
1926
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș/peniță
Reprezentare
color
Autor
Maria Secăreanu

Planșa: Rv.007.03 Fațada laterală

Cod vechi
9
An
1926
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș/peniță
Reprezentare
color
Autor
Maria Secăreanu

Planșa: Rv.007.04 Fațada posterioară

Cod vechi
10
An
1926
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș/peniță
Reprezentare
color
Autor
Maria Secăreanu

Planșa: Rv.007.05 Perspectivă medalion

Cod vechi
2
An
1926
Scară
Tehn. realizare
Acuarelă
Reprezentare
color
Autor
Maria Secăreanu

Releveu Rv.008

Planșa: Rv.008.01 Planul bolților, Planul parterului, Planul turlei și acoperișul

Cod vechi
2
An
1938
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș/peniță
Reprezentare
color
Autor
Teodor Dolinschi

Planșa: Rv.008.02 Secțiune transversală pridvor, Secțiune longitudinală, Secțiune transversală pronaos

Cod vechi
3
An
1938
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș/peniță
Reprezentare
color
Autor
Teodor Dolinschi

Planșa: Rv.008.03 Fațada principală, Fațada laterală sud, Fațada posterioară

Cod vechi
4
An
1938
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș/peniță
Reprezentare
color
Autor
Teodor Dolinschi

Planșa: Rv.008.04 Secțiune transversală pronaos, Secțiune transversală naos, Secțiune transversală altar, Fațadă laterală nord

Cod vechi
5
An
1938
Scară
1:50
Tehn. realizare
Tuș/peniță
Reprezentare
color
Autor
Teodor Dolinschi

Planșa: Rv.008.05 Detaliu fereastră

Cod vechi
9
An
1938
Scară
75cm = 1m
Tehn. realizare
Tuș/peniță
Reprezentare
color
Autor
Teodor Dolinschi

Planșa: Rv.008.06 Detalii turla pridvor abside - turla, bolta la abside, arcada la pridvor

Cod vechi
-
An
1938
Scară
15cm=1m, 75cm=1m, 20cm=1m
Tehn. realizare
Tuș/peniță
Reprezentare
color
Autor
Teodor Dolinschi

Planșa: Rv.008.07 Inscripție Sfânta Masă

Cod vechi
-
An
1938
Scară
1:1, 15cm = 1m
Tehn. realizare
Tuș/peniță
Reprezentare
color
Autor
Teodor Dolinschi

Planșa: Rv.008.08 Fațada principală detaliu, Plan ansamblu

Cod vechi
-
An
1938
Scară
1:20, 1:200
Tehn. realizare
Tuș/peniță
Reprezentare
color
Autor
Teodor Dolinschi

Planșa: Rv.008.09 Perspectivă

Cod vechi
1
An
1938
Scară
Tehn. realizare
Acuarelă
Reprezentare
color
Autor
Teodor Dolinschi

Harta

Harta