Etapa din anul 2014 a proiectului (în curs de desfăşurare) este realizată în cadrul proiectului cultural „Arhiva de relevee a studenţilor arhitecţi”, beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul „Timbrul Arhitecturii”. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Arhitecţilor din România.

Arhiva pe care o puteţi „răsfoi” – pentru moment doar parţial – pe paginile acestui site, prin intermediul unor copii digitale, conţine releveele realizate de studenţii Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”. Majoritatea lucrărilor au fost redactate în cadrul practicii de releveu, care a făcut şi face parte integrantă din pregătirea studenţilor arhitecţi. [...]

Monument Relevee
Biserica "Sf. Nicolae" a fostului schit Bălteni
sat Bălteni, comuna Periş / Ilfov
IF-II-m-A-15265
Biserica "Adormirea Maicii Domnului"” (Strâmbeanu)
sat Pitaru, comuna Potlogi / Dâmboviţa
DB-II-m-A-17645
Biserica "Sf. Nicolae" Fundeni
Fundeni / Prahova
Mănăstirea Balamuci
sat Balta Neagră, comuna Nuci / Ilfov
IF-II-a-A-15263
Ansamblul bisericii "„Sf. Nicolae”"
sat Porumbenii Mari, comuna Porumbenii Mari / Harghita
HR-II-a-A-12931
Ansamblul bisericii romano-catolice ”"Sf. Mihail"
sat Lemnia, comuna Lemnia / Covasna
CV-II-m-A-13234
Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
sat Cheia, comuna Moieciu / Braşov
BV-II-m-A-11633
Schitul Goleşti
sat Valea Pechii, com. Schitul Goleşti / Argeş
AG-II-a-A-13841
Mânăstirea Târca
Bucureşti / Bucureşti
Ansamblul Glogoveanu
sat Glogova, comuna Glogova / Gorj
GJ-II-m-A-09306
Biserica "Sf. Ioan Botezătorul"
Ocnele Mari / Vâlcea
VL-II-m-B-09844
Biserica "Sf. Mucenici Gheorghe şi Dumitru"
sat Rucăr, comuna Rucăr / Argeş
AG-II-m-A-13780
Biserica "Cuvioasa Paraschiva”, "Sf. Nicolae”"
sat Dealu Frumos, comuna Pietroşiţa / Dâmboviţa
DB-II-m-B-17452
Mănăstirea Plătăreşti
sat Plătăreşti, comuna Plătăreşti / Călăraşi
CL-II-m-A-14710
Biserica „"Sf. Nicolae"” - Tunari a fostei curţi boiereşti a Postelnicului Constantin Cantacuzino
Tunari / Ilfov
IF-II-a-B-15318
Biserica "Sf. Ierarh Nicolae"
sat Mironeşti, comuna Gostinari / Giurgiu
GR-II-m-A-15039
Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
sat Crişcior, comuna Crişcior / Hunedoara
HD-II-m-A-03303
Biserica "Adormirea Maicii Domnului", "Sf. Nicolae”" - Cămăraşu
sat Brezoaia, comuna Brezoaele / Dâmboviţa
DB-II-m-B-17383
Biserica din Balta Verde
Balta Verde / Mehedinţi
Biserica "Sf. Treime"
sat Corbii Mari, comuna Corbii Mari / Dâmboviţa
DB-II-m-A-17435
Mănăstirea "Sf. Ioan Botezătorul”"
Târgu Cărbuneşti / Gorj
GJ-II-m-B-09405
Muzeul arhitecturii populare gorjeneşti
Bumbeşti-Jiu / Gorj
GJ-II-m-A-09256
Ansamblul fostului conac Lecca-Micşuneşti
sat Micşuneştii Mari, comuna Nuci / Ilfov
IF-II-a-B-15296
Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii Domnului”" - Olari
Curtea de Argeş / Argeş
AG-II-a-A-13639
Ansamblul bisericii "Cuvioasa Paraschiva”" (Biserica Veche)
sat Şimon, comuna Bran / Braşov
BV-II-a-A-11824
Biserica "„Adormirea Maicii Domnului”" ?
sat Sitaru, comuna Grădiştea, fost sat Grecii de Mijloc / Ialomiţa
IF-II-a-B-15311
Ansamblul Culei Greceanu
sat Măldăreşti, comuna Măldăreşti / Vâlcea
VL-II-m-A-09812
Mănăstirea Tutana
sat Tutana, comuna Băiculeşti / Argeş
AG-II-a-A-13821
Biserica "Buna Vestire"
sat Vlădeşti, comuna Vlădeşti / Vâlcea
VL-II-m-B-09970
Biserica "Sf. Nicolae”" (Biserica fostei Mănăstiri Creţeşti)
sat Breasta, comuna Breasta în fostul sat Creţeşti / Dolj
DJ-II-m-B-08209
Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
sat Pietroaia Vale, comuna Crângurile / Dolj
DB-II-m-A-17612
Biserica "Sf. Arhanghel Mihail”"
sat Brădeştii Bătrâni, comuna Brădeşti / Dolj
DJ-II-m-B-08208
Neidentificat
/ necunoscut
Biserica "Sf. Nicolae"
sat Câinenii Mari, comuna Câineni / Vâlcea
VL-II-m-B-09708
Ansamblul curţii boierilor Jieni
Preajba / Dolj
DJ-II-m-A-08348
Biserica Sf.Treime - Gherman
sat Vârteju, comuna Măgurele / Ilfov
IF-II-m-B-15259
Biserica "Sf. Gheorghe"
Galaţi / Galaţi
Curtea boierilor Vlădescu
sat Vlădeşti, comuna Vlădeşti / Argeş
AG-II-a-A-13849
Mănăstirea Govora
sat Scărișoara, comuna Mihăești / Vâlcea
VL-II-a-A-09904
Ansamblul bisericii de lemn "Sf. Arhangheli”"
sat Deag, oraş Iernut / Mureş
MS-II-m-A-15653
Biserica "Sf. Troiţă"
Leordeni / Ilfov
Biserica "Sf. Nicolae”", "Cuvioasa Paraschiva”", "Sf. Dimitrie”"
Fieni / Dâmboviţa
DB-II-m-B-17484
Ruinele Mănăstirii "Chiajna" de la Giuleşti
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-A-19650
Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae”, "Sf. Eustaţie Plachida”"
sat Corlăteşti, comuna Berceni / Prahova
PH-II-m-A-16439
Biserica de lemn "Sf. Ioan Botezătorul”"
sat Zătreni, comuna Zătreni / Vâlcea
VL-II-m-B-09976
Biserica de lemn "Sf. Nicolae”"
Reghin / Mureş
MS-II-m-A-15774
Mănăstirea Gura Motrului
sat Gura Motrului, comuna Butoieşti / Mehedinţi
MH-II-a-A-10340
Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" Hodoş-Bodrog
sat Bodrogu Nou, comuna Zădăreni / Arad
AR-II-a-A-00590
Biserica "Sf. Ioan Botezătorul”"
sat Băleni-Români, comuna Băleni / Dâmboviţa
DB-II-m-B-17339
Mănăstirea Nucet
sat Nucet, comuna Nucet / Dâmboviţa
DB-II-a-A-17608
Bisericile ortodoxă "Sf. Gheorghe"
sat Băcia, comuna Băcia / Hunedoara
HD-II-m-B-03246
Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae”-Cernatu"
Săcele / Braşov
BV-II-a-A-11780
Fosta mănăstire Vărbila
sat Vărbila, comuna Iordacheanu / Prahova
PH-II-a-A-16854
Biserica Enei
Bucureşti / Bucureşti
Mănăstirea Văcăreşti
Bucureşti / Bucureşti
Biserica de lemn "Sf. Dumitru"”, "Adormirea Maicii Domnului”"
sat Corneşti, comuna Băleşti / Gorj
GJ-II-m-B-09285
Ansamblul bisericii "Sf. Filofteia", "Sf. Nicolae”"- Ciureşti
sat Valea Danului, comuna Valea Danului / Argeş
AG-II-m-B-13828
Fosta mănăstire Doljeşti
sat Doljeşti, comuna Doljeşti / Neamţ
NT-II-m-B-10615
Ruinele bisericii "Sf. Voievozi”"
sat aparţinător Slăviteşti, oraş Băbeni / Vâlcea
VL-II-m-B-09916
Biserica de lemn "Sf. Gheorghe"” a fostului schit Lipovăţ (Zografu)
sat Lipovăţ, comuna Lipovăţ / Vaslui
VS-II-m-A-06852
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" Fundeni
Câmpulung / Argeş
AG-II-m-A-13543
Ansamblul Curţii Domneşti din Bacău
Bacău / Bacău
BC-II-a-A-00757
Biserica "Sf. Nicolae”"
sat Ciofrângeni, comuna Ciofrângeni / Ilfov
AG-II-m-A-13596
Biserica "Sf. Împăraţi”"
sat Podu Dâmboviţei, comuna Dâmbovicioara / Argeş
AG-II-m-B-13765
Ansamblul bisericii "Toţi Sfinţii"
Rămnicu Valcea / Vâlcea
VL-II-a-A-09609
Biserica "Sf. Nicolae”" ?
sat Căinenii Mici, comuna Căineni / Vâlcea
VL-II-m-A-09709
Ansamblul episcopal Râmnicu Vâlcea
Rămnicu Valcea / Vâlcea
VL-II-a-A-09614
Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva”, azi biserică de cimitir
sat Margina, comuna Margina / Timiş
TM-II-m-A-06258
Mănăstirea Cobia
sat Mănăstirea, comuna Cobia / Dâmboviţa
DB-II-a-A-17572
Mănăstirea Dintr-un Lemn
sat Dezrobiţi, comuna Frâncești / Vâlcea
VL-II-a-A-09742
Bufetul de la Șosea (Șos. Kiseleff, nr. 4)
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-A-18986
Neidentificat
/ necunoscut
Mănăstirea Cotmeana
sat Cotmeana, comuna Cotmeana / Argeş
AG-II-a-A-13622
Neidentificat
Constanța / Constanţa
Biserica "Toţi Sfinţii”" a fostului schit Comanca
sat Pietrişu, oraş Băile Olăneşti / Vâlcea
VL-II-m-B-09875
Biserica de lemn "Sf. Niculae"
sat Chițorani, comuna Bucov / Prahova
Mănăstirea Aninoasa
sat Aninoasa, comuna Aninoasa / Argeş
AG-II-a-A-13467
Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil" şi "Sf. Ierarh Nicolae" a Mănăstirii Turnu - a lui Antonie Vodă
sat Târgșoru Vechi, comuna Târgșoru Vechi / Prahova
PH-II-m-B-16773
Curtea lui Radu şi Constantin Şerban
sat Dobreni, comuna Vărăşti / Giurgiu
GR-II-a-A-14982
Mănăstirea Jitianu
sat Braniște, comuna Podari / Dolj
DJ-II-a-A-08203
Ansamblul bisericii "Sf. Nicolae"
sat Cerneți, comuna Şimian / Mehedinţi
MH-II-m-A-10284
Biserica "Naşterea Maicii Domnului"” a schitului Ostrov
Călimănești / Vâlcea
VL-II-m-A-09698
Ruinele bisericii medievale de la Drobeta Turnu Severin
Drobeta Turnu Severin / Mehedinţi
MH-I-m-A-10046
Ruinele mănăstirii "Sf. Treime"” - Vişina
Bumbeşti-Jiu / Gorj
GJ-I-s-B-09128
Ansamblul bisericii "Sân Nicoară”"
Curtea de Argeș / Argeş
AG-II-m-A-13655
Ansamblul fostului schit Inăteşti
Rămnicu Valcea / Vâlcea
VL-II-m-B-09602
Biserica "Sf. Împăraţi" - Şubeşti
Câmpulung / Argeş
AG-II-m-A-13573
Biserica de lemn "Sf. Nicolae”"
sat Dobrușa, comuna Ştefăneşti / Vâlcea
VL-II-m-B-09746
Fosta mănăstire Brebu
sat Brebu Mănăstirei, comuna Brebu / Prahova
PH-II-a-A-16375
Biserica "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului" (Biserica Domnească)
Caracal / Olt
OT-II-m-B-08759
Biserica "Sf. Gheorghe","Sf. Apostoli”" - Vişoi
Câmpulung / Argeş
AG-II-m-A-13522
Mănăstirea Negru Vodă
Câmpulung / Argeş
AG-II-a-A-13547
Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului”" (Schitul Grămești)
sat Pietreni, comuna Costești / Vâlcea
VL-II-m-A-09873
Biserica "Înălţarea Domnului”" - Suseni
sat Dragoslavele, comuna Dragoslavele / Argeş
AG-II-m-A-13678
Mănăstirea Cozia
localitate componentă Căciulata, oraş Călimăneşti / Argeş
VL-II-a-A-09697
Ansamblul conacelor Ghika - Cantacuzino
sat Ciocănești, comuna Ciocănești / Dâmboviţa
DB-II-a-B-17420
Schitul "Sf. Apostoli”"
sat aparţinător Romanii de Jos, oraş Horezu / Vâlcea
VL-II-a-A-09899
Mânăstirea Hurezi
sat aparţinător Romanii de Jos, oraş Horezu / Argeş
VL-II-a-A-09894
Case (Str. Bărăției nr. 33-35-37)
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-B-18119 (nr. 33)
Ansamblul Bisericii catolice "Sf. Iacob" - Bărăția
Câmpulung / Argeş
AG-II-a-A-13554
Biserica „Sf. Gheorghe Vechi“
Bucuresti / Bucureşti
B-II-m-A-19241
Casă (Șos. Colentina, nr. 130)
Bucureşti / Bucureşti
Case (Calea Călărașilor, nr. 247, nr. 273)
Bucureşti / Bucureşti
Casă (Str. Baia de Fier 5)
Bucuresti / Bucureşti
B-II-m-B-18060
Casă (Str. Bărăţiei nr. 43)
Bucuresti / Bucureşti
Case (Str. Barației nr. 46, nr. 48, nr. 50)
Bucuresti / Bucureşti
Neidentificat
/ necunoscut
Curtea boierilor Corbeanu
sat Corbeni, comuna Corbeni / Argeş
AG-II-m-A-13602
Situl arheologic "Cetatea Enisala" (Cetatea Heracleea)
sat Enisala, comuna Sarichioi / Tulcea
TL-I-s-A-05785
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (Drujești)
Curtea de Argeş / Argeş
AG-II-m-A-13650
Case (Calea Moșilor nr. 46, Str.Sf. Vineri nr. 2, Str.Sf. Vineri nr. 4)
Bucuresti / Bucureşti
B-II-m-B-19245, demolat, demolat
Biserica "Nașterii Domnului" ("Sf. Nicolae")
sat Bâldana, comuna Tărtăşeşti / Dâmboviţa
DB-II-m-B-17333
Fosta mănăstire Cerneţi
sat Cerneți, comuna Şimian / Mehedinţi
MH-II-m-A-10283
Biserica "Sf. Ioan Botezătorul"
sat Cerneți, comuna Şimian / Mehedinţi
MH-II-m-B-10285
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" şi "Sf. Dumitru”"
sat Cerneți, comuna Şimian / Mehedinţi
MH-II-m-B-10286
Cula lui Tudor Vladimirescu
sat Cerneți, comuna Şimian / Mehedinţi
MH-II-m-A-10287
Mănăstirea sârbească "Sf. Sava"
sat Baziaș, comuna Socol / Caraş-Severin
CS-II-a-A-10972
Gospodaria Borodi Ion
sat Sârbi, comuna Budesti / Maramureş
Episcopia Romanului
Roman / Neamţ
NT-II-a-A-10652
Gospodaria Duncan Vasile
sat Sârbi, comuna Budeşti / Maramureş
Gospodaria Vasile Tamas
sat Sârbi, comuna Budeşti / Maramureş
Gospodaria Pop Ion
sat Sârbi, comuna Budeşti / Maramureş
Gospodaria Ion Bod
sat Sârbi, comuna Budeşti / Maramureş
Gospodaria Vasile Chindris nr 289
sat Budești, comuna Budești / Maramureş
Gospodaria Gruiet
sat Budești, comuna Budești / Maramureş
Casa Baron Bellu
Valea Călugărească / Prahova
Gospodaria Chindriș Vasile
sat Budești, comuna Budești / Maramureş
Gospodaria Gh.Mihali nr.158
sat Budești, comuna Budești / Maramureş
Gospodaria Bud Ilie al lui Simion
sat Budești, comuna Budești / Maramureş
Ansamblu Gospodarii Uliță Spre Ferești
sat Budești, comuna Budești / Maramureş
Gospodarie
sat Budești, comuna Budești / Maramureş
Gospodaria nr.388
Săliștea de Sus / Maramureş
Fieraria Iuga Ion
Săliștea de Sus / Maramureş
Gospodaria Bercan Grigore nr 549
Săliștea de Sus / Maramureş
Gospodaria nr.357
Săliștea de Sus / Maramureş
Gospodaria Roman Vasile
sat Bârsana, comuna Bârsana / Maramureş
Gospodaria Apan Ioana
sat Bârsana, comuna Bârsana / Maramureş
Gospodaria Roman Gheorghe
sat Bârsana, comuna Bârsana / Maramureş
Gospodaria Cora Gheorghe
sat Bârsana, comuna Bârsana / Maramureş
Ansamblu sat Bârsana
sat Bârsana, comuna Bârsana / Maramureş
Gospodăria Fekete Ştefan
sat Giulesti, comuna Giulesti / Maramureş
Gospodaria Botea Ştefan
sat Giulesti, comuna Giulesti / Maramureş
Gospodaria G. Dioba
sat Giulești, comuna Giulești / Maramureş
Ansamblul bisericii "Sf. Treime"- a curţii Goleştilor
sat apartinator Golești, oras Stefanesti / Argeş
AG-II-a-A-13698
Ansamblul castelului Bethlen
Sânmiclăuș / Alba
AB-II-a-A-00323
Curtea lui Alexandru şi Radu Bellu
Urlaţi / Prahova
PH-II-a-A-16805
Fosta Mănăstire Răducanu
Târgu Ocna / Bacău
BC-II-a-A-00910
Fosta mânăstire Râmnicu Sărat
Râmnicul-Sărat / Buzău
BZ-II-a-A-02463
Așezare (Ruină feudală)
Buzău / Buzău
BZ-I-s-B-02258
Manastirea Strehaia
Strehaia / Mehedinţi
MH-II-a-A-10406
Biserica "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril'' a fostei mănăstiri Cârnu
sat Tega, comuna Pănătău / Buzău
BZ-II-m-A-02485
Ansamblul bisericii "Înălţarea Domnului””
sat Coca-Antimirești, comuna Vintilă Vodă / Buzău
BZ-II-a-B-02389
Casa Sfatului
Brașov / Braşov
BV-II-m-A-11586
Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii Domnului””
sat aparţinător Valea Nehoiașului, Nehoiu / Buzău
BZ-II-a-B-02430
Ansamblul Episcopiei Buzăului
Buzău / Buzău
BZ-II-a-A-02324
Cetatea Ada-Kaleh
dispărută / necunoscut
Biserica "Sfântul Dumitru"
Valea Muscelului / Buzău
BZ-II-m-B-02488
Biserica rupestră "Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul" si Chilii
sat Aluniş, comuna Colți / Buzău
BZ-II-m-A-02352.01, BZ-II-m-A-02352.02
Biserica "Sfinţii Împărați"
sat Mătești, comuna Săpoca / Buzău
BZ-II-m-B-02429.01
Biserica "Pogorârea Sfântului Duh" (Sfânta Troiţă)
sat Dedulești, comuna Topliceni / Buzău
BZ-II-m-A-02394.01
Biserica "Sf. Voievozi"” - Flămânzeşti
Curtea de Argeş / Argeş
AG-II-m-A-13644
Gospodaria Mariș Anuța
sat Ieud, comuna Ieud / Maramureş
Gospodărie ţărănească
sat Ieud, comuna Ieud / Maramureş
Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
sat Bălănești, comuna Cozieni / Buzău
BZ-II-m-B-02427.01
Ansamblu uliţă
sat Ieud, comuna Ieud / Maramureş
Biserica "Buna Vestire"
sat Verneşti, comuna Verneşti / Buzău
BZ-II-m-A-02493.01
Ansamblul bisericii "Naşterea Maicii Domnului" (Biserica "Din Vale")
sat Ieud, comuna Ieud / Maramureş
MM-II-a-A-04587
Ruinele Bisericii Doamnei Neaga
sat Grăjdana, comuna Tisău / Buzău
BZ-II-m-B-02400
Gospodarie (strada Popii, nr. 130)
sat Șieu, comuna Șieu / Maramureş
Biserica "Sfinţii Împărați Constantin şi Elena"
sat Jetu, comuna Nehoiu / Buzău
Ansamblul bisericii "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului"
sat Ciuta, comuna Măgura / Buzău
BZ-II-a-A-02388
Biserica Veche (”Sfântul Ilie”)
sat Largu, comuna Largu / Buzău
BZ-II-m-B-02417
Ansamblul bisericii "Sf. Dumitru”, "Sf. Împăraţi”” (Biserica Veche)
sat Stâlpu, comuna Stâlpu / Buzău
BZ-II-a-A-02483
Gospodărie (Uliţa Popii, nr. 501)
sat Șieu, comuna Șieu / Maramureş
Ruinele Bisericii "Sf. Ioan Damaschin"
sat Poșta, comuna Topliceni / Buzău
BZ-II-m-B-02446
Biserica de lemn "Intrarea în Biserică a Maicii Domnului"
sat Valea Șchiopului, comuna Pardoși / Buzău
BZ-II-m-B-02489
Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"
sat Coțatcu, comuna Podgoria / Buzău
BZ-II-m-B-02391
Biserica "Sf. Nicolae"
sat Izvoranu, comuna Tisău / Buzău
BZ-II-m-B-02412
Biserica "Nașterea Maicii Domnului"
sat Sibiciu de Sus, oraș Pătârlagele / Buzău
BZ-II-m-B-02481
Casa Memorială Vasile Voiculescu
sat Pârscov, comuna Pârscov / Buzău
BZ-IV-m-B-02537
Biserică parohială reformată
sat Râu de Mori, comuna Râu de Mori / Hunedoara
HD-II-m-A-03429
Biserica de lemn "Nașterea Maicii Domnului"
sat Bozioru, comuna Bozioru / Buzău
BZ-II-m-B-02365.01
Biserica de lemn "Sf. Nicolae"
sat Văvălucile; comuna Bozioru / Buzău
BZ-II-m-B-02491
Biserica de lemn "Sf. Gheorghe"
sat Odăile, comuna Odăile / Buzău
BZ-II-m-B-02434
Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
Mănăstirea Găvanul / Buzău
Biserica "Sf. Pantelimon"
sat Zorești; comuna Vernești / Buzău
Biserica "Sf. Nicolae"
sat Grebănu, comuna Grebănu / Buzău
BZ-II-m-A-02401.01
Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului"
sat Găvanele, comuna Bozioru / Buzău
BZ-II-m-A-02397.01
Biserica "Înălțarea Domnului"
sat Băbeni, comuna Topliceni / Buzău
BZ-II-m-B-02357
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" și "Sf. Nicolae" - Drăghești
sat Băbeni, comuna Topliceni / Buzău
BZ-II-m-A-02356
Mănăstirea Vintilă Vodă
sat Vintilă Vodă, comuna Vintilă Vodă / Buzău
BZ-II-s-B-02495
Biserica de lemn "Sf. Dumitru" (Biserica Sf. Apostoli)
sat Petrăchești, comuna Vintilă Vodă / Buzău
BZ-II-m-B-02439
Gospodăria nr. 537
sat Șieu, comuna Șieu / Maramureş
Gospodărie (Uliţa Popii nr. 502)
sat Șieu, comuna Șieu / Maramureş
Ansamblu uliţă
sat Șieu, comuna Șieu / Maramureş
Gospodarie (Casa văduvei)
sat Hărnicești, comuna Desești / Maramureş
Gospodarie (Casa fierarului)
sat Hărnicești, comuna Desești / Maramureş
Gospodăria Vişovan Gheorghe
sat Hărnicești, comuna Desești / Maramureş
Gospodăria Buftea Vasile
sat Bogdan Vodă (fost Cuhea), comuna Bogdan Vodă / Maramureş
Gospodăria Deac Gheorghe
sat Bogdan Vodă (fost Cuhea), comuna Bogdan Vodă / Maramureş
Gospodăria Mareş Florea
sat Bogdan Vodă (fost Cuhea), comuna Bogdan Vodă / Maramureş
Gospodăria nr. 111, Petre Ivanciuc
sat Cornești, comuna Călinești / Maramureş
Ansamblu Uliţa Bisericii
sat Cornești, comuna Călinești / Maramureş
Neidentificat
/ Maramureş
Gospodării (Casa dulgherului, Casa fierarului)
sat Ocna Șugatag, comuna Ocna Șugatag / Maramureş
Gospodărie ţărănească
sat Ocna Șugatag, comuna Ocna Șugatag / Maramureş
Gospodărie ţărănească
sat Ocna Șugatag, comuna Ocna Șugatag / Maramureş
Gospodărie ţărănească
sat Berbești, comuna Giulești / Maramureş
Gospodăria Godgea Ion nr. 354
sat Oncești, comuna Oncești / Maramureş
Gospodăria Gogea Ion, nr. 208
sat Oncești, comuna Oncești / Maramureş
Gospodăria Gligor Ion, nr. 96
sat Oncești, comuna Oncești / Maramureş
Neidentificat
sat Oncești, comuna Oncești / Maramureş
Gospodăria Pătrăuş Ion
Poienile Glodului / Maramureş
Gospodăria Pop Vasile
Poienile Glodului / Maramureş
Gospodăria Sas Ion
Poienile Glodului / Maramureş
Casa Caia
Rozavlea / Maramureş
Desfăşurată uliţă
Rozavlea / Maramureş
Casa Trifoi Vasile
Botiza / Maramureş
Casa Trifoi Ioana
Botiza / Maramureş
Gospodaria Sidău Ioan
Botiza / Maramureş
Desfăşurată case
Botiza / Maramureş
Casa nr. 143 Beserman Vasile
Desești / Maramureş
Gospodăria Gheorghe Pop a Martei
Desești / Maramureş
Gospodăria nr. 134 Ştefan Hotea
Desești / Maramureş
Gospodaria Ilieş Ioana
Valea Stejarului / Maramureş
Gospodăria Pop Pătru
Valea Stejarului / Maramureş
Gospodăria Mihnea Pătru
Valea Stejarului / Maramureş
Gospodaria Ţiplea Ileana
Ferești / Maramureş
Gospodăria Dumitru Ion
Ferești / Maramureş
Desfăşurate uliţa principală
Ferești / Maramureş
Gospodăria Gheorghe Pătrăuş, nr.84
Văleni / Maramureş
Gospodăria Mărginenilor
Văleni / Maramureş
Gospodăria Duma Ion
Văleni / Maramureş
Gospodăria Hotea Pătru, nr.254
Văleni / Maramureş
Gospodăria Pop Mărie, nr. 24
Văleni / Maramureş
Gospodăria Ion Cupcea
Călinești / Maramureş
Gospodăria lui Pătru Berci
Călinești / Maramureş
Fierăria lui Covacs Petru
Călinești / Maramureş
Desfăşurată, Plan uliţă
Călinești / Maramureş
Gospodăria Godja Ion, nr.190
Văleni / Maramureş
Uliţa Josani
Văleni / Maramureş
Casă (str. Ionel Perlea nr. 8-10, fosta str. Progresului)
Bucureşti / Bucureşti
Casă (Str. Sfantul Constantin nr. 12A)
Bucureşti / Bucureşti
Locuinţă (Str. Orlando nr. 6)
Bucureşti / Bucureşti
Imobil locuinţe
Bucureşti / Bucureşti
Locuinţă (fosta Str. Alexandru Sahia nr. 6)
Bucureşti / Bucureşti
Casă (Str. Speranţei nr. 42-46)
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-B-19724
Casa Barbu Ştefănescu Delavrancea (Str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 26)
Bucuresti / Bucureşti
Locuință str. Radu de la Afumați, nr.44
București / Bucureşti
Biserica Sf. Nicolae
Biscenii de Jos / Buzău
BZ-II-m-A-02360
Biserica "Intrarea Maicii Domnului în biserică"
Catina / Buzău
BZ-ll-a-B-02487
Biserica "Nașterea Maicii Domnului"
Cislău / Buzău
BZ-II-a-B-02386
Biserica Înălțarea Domnului
Buda-Crăciunești / Buzău
BZ-II-a-B-02371
Ruinele Mănăstirii Cislău
Cislău / Buzău
BZ-I-s-B-02207
Case reprezentative de arhitectură
Scorniceşti / Olt
Hala-Poștă
Suceava / Suceava
Mânăstirea Cornet
sat Tuțulești; comuna Racovița / Vâlcea
VL-II-a-A-09947
Case, strada Meseriașilor
Suceava / Suceava
Case, (fosta str. Karl Marx nr. 4-6)
Suceava / Suceava
Biserica de lemn "Intrarea în Biserică”"
Brezoi / Vâlcea
VL-II-m-B-09685
Casa Bucovineană (fosta str. Karl Marx)
Suceava / Suceava
Casa preotului Marinescu Floria
Brezoi / Vâlcea
Schitul Călui
sat Călui; comuna Călui / Olt
OT-II-a-A-08808
Case (fosta str. strada Karl Marx nr. 1, nr. 3, nr. 5)
Suceava / Suceava
Cherhanaua Periprava
Periprava / Tulcea
Casă Muzeu
Enisala / Tulcea
Moara de Apă
sat Valea Teilor; comuna Izvoarele / Tulcea
Moara Parcheș
sat Parcheș; comuna Somova / Tulcea
Moara Rosetti
Rosetti / Tulcea
Casa Han (Vasile Alexandri nr.10)
Suceava / Suceava
Casa Morarului
Tulcea / Tulcea
Casa dobrogeană
Tulcea / Tulcea
Casa Moară de apă
Tulcea / Tulcea
Moară de vânt
Tulcea / Tulcea
Case (fosta str. Karl Marx nr.: 62, 64, 68, 70)
Suceava / Suceava
Mănăstirea “"Naşterea Maicii Domnului"”- Vorona
Vorona / Botoşani
BT-II-a-B-02029
Biserica "Sf. Treime"
sat Cerneți, comuna Șimian / Mehedinţi
MH-II-m-A-10283.01
Casă (str. dr. Nenițescu)
Tulcea / Tulcea
Case (fosta str. Karl Marx nr. 16-38)
Suceava / Suceava
Case (fosta str. Karl Marx nr. 44-50)
Suceava / Suceava
Case (str. Plaieșilor, str. Meseriașilor, str. I.C.Frimu)
Suceava / Suceava
Biserica "Sfântul Dumitru"
Râmnicu Vâlcea / Vâlcea
VL-II-m-B-09605
Biserica "Sfânta Paraschiva"
Călinești, oraș Brezoi / Vâlcea
VL-II-m-B-09706
Biserica "Toți Sfinții"
Proieni, Oraș Brezoi / Vâlcea
VL-II-m-B-09885
Biserica "Sfântul Nicolae"
Câineni mici / Vâlcea
VL-II-m-A-09709
Biserica "Sfinții Voievozi"
Câineni mici / Vâlcea
VL-II-m-A-09712
Casa Diaconului
Racoviță / Vâlcea
Biserica " Sfântul Nicolae și Cuvioasa Parascheva"
Racoviță / Vâlcea
VL-II-m-B-09888
Ansamblul bisericii "Sf. Arhangheli”"
Sat Fântânele, Comuna Mărgăritești / Buzău
BZ-II-a-A-02395
Ansamblul bisericii "Sf. Dimitrie”"
sat Câmpulungeanca; comuna Mărgăritești / Buzău
BZ-II-a-B-02378
Biserica de lemn "Intrarea în Biserică"”
oraş Brezoi, Str. Panduri 7 / Vâlcea
VL-II-m-B-09685
Biserica "Sf. Vineri" - Domnească mică
municipiul Târgoviște Calea Domnească 181 / Dâmboviţa
DB-II-m-A-17237.05
Biserica-bolniţă "Adormirea Maicii Domnului”"
municipiul Râmnicu Vâlcea Str. Episcopiei 1 / Vâlcea
VL-II-m-A-09614.04
Ansamblul fostului schit Fedeleşoiu
sat Fedeleșoiu; comuna Dăești / Vâlcea
VL-II-a-A-09761
Biserica "Sf. Nicolae”" a fostului schit Olteni
sat Olteni; comuna Bujoreni 168 / Vâlcea
VL-II-m-B-09854
Biserica "Sfânta Paraschiva"
Râmnicu Vâlcea / Vâlcea
VL-II-m-A-09607
Biserica "Sf. Eftimie" - Fundenii Doamnei
sat Fundeni, comuna Dobroiești, Şos. Fundeni 138 / Ilfov
IF-II-m-A-15285
Castelul Teleki
sat Gornești; comuna Gornești, 479 / Mureş
MS-II-m-A-15689.01
Castelul Haller (ruine)
sat Coplean; comuna Căieșu / Cluj
CJ-II-m-B-07576
Ansamblul de arhitectură "Str. Stelea Spătarul"
Str. Stelea Spătarul nr 2, nr 10, sector 3 / Bucureşti
B-II-a-B-19731
Biserica de lemn "Buna Vestire” şi "Cuvioasa Paraschiva”"
sat Slătioara; comuna Slătioara, Cătun Mănăşeşti-Cociobi / Vâlcea
VL-II-m-B-09913
Casa Ortansa Paciurea
municipiul Bucuresti Str. Viitorului 94 sector 2 / Bucureşti
B-II-m-B-19878
Vechea Biserica din comuna Vaduri
/ necunoscut
Biserica din Ludești
Ludești / Dâmboviţa
Curtea lui Mareş Băjescu (ruinele)
Băjeşti / Argeş
AG-II-a-A-13475
Biserica "Intrarea Maicii Domnului în Biserică" - Doamnei
București / Bucureşti
B-II-m-A-18584
Ansamblul Bisericii „Sf. Apostoli“
București / Bucureşti
B-II-a-A-19681
Casă (str. Bradului nr. 22)
/ necunoscut
Sobe vechi din București
București / Bucureşti
Casa gen. Ion Antonescu
/ necunoscut
Casa Melik, azi Muzeul Theodor Pallady
București / Bucureşti
B-II-m-A-19723
Case (Str. Colței, nr. 2-10; Str. Mavrogheni nr. 1-7)
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-B-18446 (nr. 2), B-II-m-B-18448 (nr. 4), B-II-m-B-18450 (nr. 6), B-II-m-B-18452 (nr. 8)
Case (Str. Colței, nr. 28-30; Str. Sarmisegetusa, nr. 2-4; Str. Florescu Ion g-ral, nr. 2)
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-B-19646 (Str. Sarmisegetusa, nr. 3), B-II-m-B-19647 (Str. Sarmisegetusa, nr. 4)
Case (Str. Florescu Ion g-ral, nr. 12-14)
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-B-18742 (nr. 12)
Biserica "Sf. Ioan Botezătorul" (Cămărăşescu)
Târgu Cărbunești / Gorj
GJ-II-m-B-09405
Case (Calea Moşilor, nr. 41-43)
Bucureşti / Bucureşti
Casă (Calea Moșilor nr. 47)
Bucureşti / Bucureşti
Case (Calea Moşilor, nr. 45 (Casa Dimitrie Roșu, Farmacia „Centrală”), Calea Moșilor nr. 51, Calea Moșilor nr. 53)
Bucureşti / Bucureşti
Case (Str. Cavafii Vechi, nr. 1-3)
Bucureşti / Bucureşti
Case (Str. Cavafii Vechi, nr. 2, 11, 13)
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-B-18341 (nr. 11), B-II-m-B-18342 (nr. 13)
Casă (Str. Cavafii Vechi, nr. 5)
Bucureşti / Bucureşti
Case (str. Băniei, fosta str. Sf. Gheorghe Nou nr. 9, 11, 13, 15, 17, Str. Pătrașcu Vodă nr. 6, 8, 10, 12)
Bucureşti / Bucureşti
-,B-II-m-B-18112,-, B-II-m-B-18113, B-II-m-B-18114,-, B-II-m-B-19371, B-II-m-B-19372, B-II-m-B-19373
Case (Str. Cavafii Vechi nr. 15, nr. 17)
Bucureşti / Bucureşti
Casă (str. Băniei, fostă Sf. Gheorghe Nou nr. 23)
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-B-18117
Case (Str. Florescu Ion g-ral, nr. 8, nr. 10)
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-B-18740 (nr. 8)
Case (Str. Florescu Ion g-ral, nr. 4, nr. 6)
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-B-18738 (nr. 6)
Fosta Facultate de Medicină, azi Universitatea de Medicină (Bd. Eroii Sanitari nr. 8)
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-A-18706
Imobil (Splaiul Independenței nr. 74)
Bucureşti / Bucureşti
Palatul Justiției (Spaliul Independenței nr 5)
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-A-18941
Mănăstirea Pantelimon (dispărut)
București / Bucureşti
Biserica Icoanei
București / Bucureşti
B-II-m-B-18925
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" - a Târgului
Târgovişte / Dâmboviţa
DB-II-m-A-17294
Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena"
Târgovişte / Dâmboviţa
DB-II-m-A-17192
Biserica Domnească "Adormirea Maicii Domnului"
Târgoviște / Dâmboviţa
DB-II-m-A-17237.07
Biserica "Sf. Voievozi Mihail şi Gavril”"
Târgoviște / Dâmboviţa
DB-II-m-A-17297
Biserica Sf. Gheorghe Nou
Bucureşti / Bucureşti
B-II-m-A-18225
Biserica Sf. Elefterie
București / Bucureşti
B-II-m-A-19675
Biserica Stavropoleos
București / Bucureşti
B-II-a-A-19464
Palatul Kiseleff
București / Bucureşti
Ansamblul Palatului Ghica-Tei
București / Bucureşti
B-II-a-A-18582
Hanul Gabroveni (strada Lipscani 86-88)
București / Bucureşti
B-II-m-A-19048
Casa Moruzi
București / Bucureşti
Casă - Calea Moșilor nr. 280
București / Bucureşti
Casă - str. Maria Rosetti nr. 9
București / Bucureşti
Casa Vlasto Antachi
București / Bucureşti
Casă - str. Mântuleasa nr. 9
București / Bucureşti
Casă - str. Mircea Vodă nr. 51
București / Bucureşti
Casa Titu Maiorescu
București / Bucureşti
Casă - str. Mircea Vodă nr. 3
București / Bucureşti
Casă de târgoveț - Str. Stan Poetaș nr. 69
București / necunoscut
Casă de târgoveț - Str. Orzari nr. 63
București / Bucureşti
B-II-m-A-19314
Casă - „Calea Victoriei nr. 48” (Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 48)
București / Bucureşti
Imobil - Calea Moșilor nr. 53
București / Bucureşti
Casa Dimitrie Roșu, „Farmacia Centrală” - Calea Moșilor nr. 45
București / Bucureşti
Casa Cerchez - Calea Victoriei nr. 115
București / Bucureşti
Conacul Stoicescu
București / Bucureşti
Casă boierească - Str. Spătarului nr. 8
București / Bucureşti
Casă - str. Spătarului nr. 22 (Casa Melik, azi Muzeul Theodor Pallady)
București / Bucureşti
B-II-m-A-19723
Casă de târgoveț - Str. Agricultori nr. 64
București / Bucureşti
Biserica „Nașterea Maicii Domnului”
sat Doicești, comuna Doicești / Dâmboviţa
DB-II-m-A-17465.02
Hanul Galben
București / Bucureşti
Judecătoria „Sf. Ecaterina”
București / Bucureşti
Cinematograful „București”
București / Bucureşti
B-II-m-B-18680
Hotel Concordia
București / Bucureşti
B-II-m-B-19708
Casa Hagi Tudorache
București / Bucureşti
Casa Eliad
București / Bucureşti
B-II-m-A-19217
Casa arh. Ion Mincu
București / Bucureşti
B-II-m-B-19835
Casa Lahovary
București / Bucureşti
B-II-m-B-19363
Casa Gheorghe Dumitrescu
Rucăr / Argeş
Casă de târgoveț - Str. Gheorghe Pop de Băsești nr. 7
București / Bucureşti
Gospodărie țărănească
Mănești / Dâmboviţa
Gospodărie țărănească - Ducaru Ion
Moeciu de Sus / Braşov
Gospodărie țărănească - Valea Saliștei nr. 1
Aninoasa / Argeş
Gospodărie țărănească - nr. 559
sat Dragoslavele, comuna Dragoslavele / Argeş
Castelul Corvinilor
municipiul Hunedoara / Hunedoara
HD-II-m-A-03344
Curtea Goleștilor
sat Golești, oraș Ștefănești / Argeş
AG-II-a-A-13697
Ansamblul curții Glogoveanu
sat Glogova, comuna Glogova / Gorj
GJ-II-a-A-09306